Hot Spot

River Kocinka powiat Czestochowski

description
Date : 20.09.2008
Author : rokon
Country : Polska
Area : Powiat Czestochowski
Type of fish : Trout, grayling, barbel (pol: pstag, lipien, brzana)
Technique : Only Fly Spin
Difficulty :
Tips :

(EN Automatic internet translation)
Kocinka from rudel to the mouth to the river of Lisvarti has a width to a 5 m, and glbokoss to a 2 m Its slowness takes away a 39,7 km, and surface of water 26,64 hectare. Bottom of Kocinki is piackh-stone of czesciovo of porosnite of submerged roslinnoscia. On its flat banks of rosna alder and willow, and when swims through the forests of not sa of rzadkoscia its right for an 8 m height banks on which rosna of przepiekne pine-tree and junipers. Especially lower flow of the river, from Vulki Prusickiey to Trzebci, where it swims all time resources the middle of the forest is nievtplivie one of the naypiknieyszickh cuttings-off of the rivers of our okregu. Przeyde presently to ribostanu. Both, with Kocinka on a right all segment there is a country of finfishess of lososiovatickh (only overhead urgent segment of Black Oksza, from rudel, which finds sie in the fence surrounding villages of Vreczici to the travelling bridge in locality Fish low-laying area), dominuya there potokove pstragi, sa of theses of lipienie and pstragi of teczove, these last then refugees from stock-raising ponds which a sprat is on all segment of the river. Obviously ziya in Kocince of theses other such finfishess how: roach, yelec, gudgeon, sliz, perch or pike. Mona to meet these especially in an overhead segment: tench, European carp, or even karpia, but then in one hundred percents merit of the vczesniey mentioned ponds. But in at an uysciovim segment, especially at podvizszonim will become waters, sie zdarza, with to Kocinki of vplivaya piggy-wiggy, brzani, or klenie. Both, with the that river almost all is mountain” sufferet sa there only artificial przinti, that is why catches sie there method of muckhova or spinningova. On the low-laying” area segment of mona of uzivas of natural przint and naylepsza bedzie of vedka with a float. Upon completion for underlining of dignities of this small river, I will add only, with prziyezdzayz there vedkarze from all Poland, especially chosen I to itself muszkarze and spinningisci from Krakova. When once I asked one of them, what erects him on Kocinki, then answered me, with in their rivers of sa of pstrki”, and here parokilogramove of kabani” and these words let to visit beda of zackhta but przepiekna of rzeke. Text Robert Amborski of 7dni

(PL orginal text)
Kocinka od ródeł do ujścia do rzeki Liswarty ma szerokość do 5 m, a głbokość do 2 m. Jej długość wynosi 39,7 km, a powierzchnia wody 26,64 ha. Dno Kocinki jest piaszczysto-kamieniste cześciowo porośnite roślinnościa zanurzona. Na jej płaskich brzegach rosna olchy i wierzby, a gdy płynie przez lasy nie sa rzadkościa jej prawie ośmiometrowej wysokości brzegi, na których rosna przepiekne sosny i jałowce. Szczególnie dolny bieg rzeki, od Wólki Prusickiej do Trzebcy, gdzie płynie ona cały czas środkiem lasu jest niewtpliwie jednym z najpikniejszych odcinków rzek naszego okregu. Przejde teraz do rybostanu. Jako, ze Kocinka na prawie całym odcinku jest kraina ryb łososiowatych (tylko górny odcinek zwany Czarna Oksza, od ródeł, które znajduje sie w okolicach Wreczycy do mostu drogowego w miejscowości Rybna jest nizinny), dominuja tam pstragi potokowe, sa tez lipienie i pstragi teczowe, te ostatnie to uciekinierzy ze stawów hodowlanych, których jest kilka na całym odcinku rzeki. Oczywiście zyja w Kocince tez inne ryby takie jak: płoć, jelec, kiełb, śliz, okoń czy szczupak. Mona te spotkać szczególnie w górnym odcinku: lina, karasia czy nawet karpia, ale to w stu procentach zasługa wcześniej wspomnianych stawów. Natomiast w przy ujściowym odcinku, szczególnie przy podwyzszonym stanie wody, zdarza sie, ze do Kocinki wpływaja świnki, brzany czy klenie. Jako, ze rzeka ta prawie cała jest górska” dopuszczone sa tam tylko przynty sztuczne, dlatego łowi sie tam metoda muchowa lub spinningowa. Na odcinku nizinnym” mona uzywać przynt naturalnych i najlepsza bedzie wedka ze spławikiem. Na koniec dla podkreślenia walorów tej niewielkiej rzeki, dodam tylko, ze przyjezdzajz tam wedkarze z całej Polski, szczególnie upodobali ja sobie muszkarze i spinningiści z Krakowa. Gdy kiedyś spytałem jednego z nich, co go sprowadza na Kocinki to odpowiedział mi, ze u nich w rzekach sa pstrki”, a tu parokilogramowe kabany” i te słowa niech beda zachta by odwiedzić ta przepiekna rzeke. Tekst Robert Amborski 7Dni

0 comments Add a comment